อบต.ร่มไทร : เข้าร่วมบริการคลินิก ITA เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา ถอดบทเรียน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28 ธันวาคม 2565)

0
14

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายมาคตา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร พร้อมด้วย นายไพดี มะสาแม รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมรับฟังบริการคลินิก ITA เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา ถอดบทเรียน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจิต ลงพื้นที่เปิดหน่วยบริการฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าคะแนนในระดับ A และระดับ AA ทั้งได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการทุจริต #องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

5 × 4 =