ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลร่มไทรดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (14 ธันวาคม 2565)

0
19

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลร่มไทรดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.ร่มไทร

#เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
4.สำเนาใบอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
5.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
6.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
#งานใบอนุญาต
#กองสวัสดิการสังคม
#องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen − one =