อบต.ร่มไทร : ร่วมกันขับเคลื่อน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

0
7

อบต.ร่มไทร ร่วมกันขับเคลื่อน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” นำทีมโดย นายมาคตา แวมูดอ นายก อบต. พร้อมด้วยรองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่มไทร ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ของ อปท. โดยให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

12 − ten =