อบต.ร่มไทร : จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ (ภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 ตุลาคม 2565)

0
25
วันอังคาร ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนายมาคตา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาฯ นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม #กีฬาสานสัมพันธ์ (ภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ✨ เพื่อให้บุคลากรเห็นประโยชน์การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพพลานามัย และเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 🚩 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
#องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

9 + fifteen =