อบต.ร่มไทร : จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 กันยายน 2565)

0
34

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำทุเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์ป่าโคกไม้เรือ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นำโดยนายไซนุง ฮามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร นายกอเดร์ ปุเต๊ะ เลขานุการ พนักงานส่วนตำบล เเละคณะครูรวมทั้งน้องๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ผู้เรียนได้มีความรู้จากเเหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในเเละภายนอกสถานที่

#องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

one × 1 =