อบต.ร่มไทร : จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และเยี่ยมบ้านบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (23 สิงหาคม 2565)

0
47
วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และเยี่ยมบ้านบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
โดย นายเจะดุลเลาะ มามุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สูงอายุตำบลร่มไทร ได้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และเยี่ยมบ้านบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง และสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
#กองสวัสดิการสังคม #องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

fourteen + 2 =