อบต.ร่มไทร : จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแลส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำเครื่องแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10-11 สิงหาคม 2565)

0
52

วันที่ 10 -11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแลส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำเครื่องแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายวีรพงศ์ ระยะไมตรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลร่มไทร ได้ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านตำบลร่มไทร มีความรู้ในการจัดทำเครื่องแกง ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช #กองสวัสดิการสังคม #องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

eleven − 8 =