ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร เรื่อง เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8 สิงหาคม 2565)

0
24

#ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว #โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้