อบต.ร่มไทร : จัดโครงการกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลร่มไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6-7 สิงหาคม 2565)

0
50

วันที่ 6 – 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร จัดโครงการกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลร่มไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายมาคตา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร รองนายกฯ เลขาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในตำบลร่มไทรมีความรักความสามัคคีเเละสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เเละขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเเม่บ้านรวมทั้งประชาชนในเขตตำบลร่มไทร ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาโดยตลอด #องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

13 + twenty =