คำสั่ง สภา อบต.ร่มไทร เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร (15 มิถุนายน 2565)

0
10
คำสั่ง สภา อบต.ร่มไทร เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

คำสั่งสภา อบต.ร่มไทร เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้