อบต.ร่มไทร จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 มิถุนายน 2565)

0
9
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณถนนบ้านร่วมใจ – ไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
• โดย นายมาคตา แวมูดอ นายก อบต.ร่มไทร พร้อมด้วย รองนายก, รองปลัด อบต.ร่มไทร กลุ่มผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมเปิดพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และช่วยลดสภาวะโลกร้อน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้