อบต.ร่มไทร ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 (16 มิถุนายน 2565)

0
9
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นายมาตคา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ (ท้องถิ่นอำเภอสุคิริน, เกษตรอำเภอสุคิริน, สาธารณสุขอำเภอสุคิริน, ผู้แทนประชาคมที่นายกฯ คัดเลือก, ปลัด อบต.ร่มไทร, หัวหน้าสำนักปลัดฯ และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) เพื่อนำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นำมาพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร และมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้