อบต.ร่มไทร ช่วยเหลือประชาชน (ลงพื้นที่บริการน้ำ สร้างมัสยิด หมู่ 2) ประจำปี 2565 (16 มิถุนายน 2565)

0
8
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นายมาคตา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงลงพื้นที่บริการน้ำ สร้างมัสยิด หมู่ที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างมัสยิดดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำ
#องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้