อบต.ร่มไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (15 มิถุนายน 2565)

0
12
เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้