ประชาสัมพันธ์ นิคมสร้างตนเองสุคิริน เรื่อง โครงการการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มิถุนายน 2565)

0
20

ประชาสัมพันธ์นิคมสร้างตนเองสุคิริน โครงการการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์

“…ยุวชนคนเกษตร เปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่มั่งคง…”

เปิดรับนักเรียน ศึกษาต่อ นักศึกษาในโครงการ อายุ 15-21 ปี

โดยแบ่งวุฒิเป็น 3 ระดับ : ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร 2 ปี 4 เดือน

#เรียนฟรี #อยู่ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

“สร้างคนดี คิดเป็น ทำเป็น”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)

สนใจ สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองสุคิริน นราธิวาส โทร 073-656068 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.xn--12cfr0crb3do3az2n3d.com/

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้