ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เรื่อง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิค”

0
34
“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิค”
“7 วันอันตราย” ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน กรุณาอย่าใช่ความเร็วเกินจากกฎหมายกำหนด ในการขับขี่รถทุกประเภท เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของเราทุกคน
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2565

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้