กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
81

ในวันที่ ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ไม่ทนต่อการทุจริต) นำโดย นายมูหัมมัดนูร มามะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ธันวาคมของทุกปี โดยได้มีการร่วมประชุม พูดคุย ในหัวข้อ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน้าที่ และร่วมกันถ่ายรูป เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ร่วมใจแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

5 − 4 =