ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0
37

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้