โครงการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

0
37
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการและผุ้ดูแลคนพิการมีความรู้เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดในแนวทางที่ถูกต้อง
 
ณ อาคารประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้