ประสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

0
47

สวัสดีปีใหม่ 2565

” ขับรถ ตามกฎ ช่วยลด อุบัติเหตุ “

” ปีใหม่ กลับบ้าน ปลอดภัย ห่างไกล โควิค คนไทยใช้ชีวิตแบบ นิวนอร์มอล “

ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้