กิจกรรม Big Cleaningday ประจำปีงบประมาณ 2565

0
15
📅 #เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
💥
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้ดำเนินการจัด #กิจกรรม #Big #cleaningday
♥️  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมา ร่วมกัน big cleaningday ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทุกเดือน…
👍  เพื่อสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
👍  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
👍 เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

#อบต.ร่มไทร

#องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

😷

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้