ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เพื่อรับ – ส่ง คนไข้ ณ โรงพยาบาลสุคิริน

0
103
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เพื่อรับ – ส่ง คนไข้ ณ โรงพยาบาลสุคิริน
ขั้นตอน การขอใช้รถยนต์ขส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เพื่อรับ – ส่ง คนไข้ ณ โรงพยาบาลสุคิริน
* กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนให้ติดต่อหมายเลข ๑๖๖๔ หรือ เบอร์โทรกู้ชีพ อบต.ร่มไทร ๑๗๓-๗๐๙๗๔๖ ,๑๘๘-๗๗๖๑๖๐๗
* กรณีอื่นๆ ที่ไม่เร่งด่วน ให้ยื่นคำร้อง ติดต่อ กองสวัสดิการสังคม อบต.ร่มไทร  **ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน **
(หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และคนไข้)
#องค์การบริการส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้