ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

0
100

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้