อบต.ร่มไทร จัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 ธันวาคม 2563)

0
182

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยได้มีการร่วมประชุม พูดคุย ในหัวข้อ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน้าที่ และร่วมกันถ่ายรูป เพื่อร่วมใจแสดง เจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้