โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564

0
146

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้